Molnen hopar sig i öster

Lars Wedin: Pakten Aukus bör skynda på Sveriges upprustning | SvD AUKUS, den nya australisk-brittiska-amerikanska försvarspakten kastar om den säkerhetspolitiska spelplanen; också för Sverige. Pakten visar tydligt den amerikanska prioriteringen av utvecklingen i området kring den Sydkinesiska sjön. Den nye amerikanske marinministern, Carlos Del Toro, har sagt att han helt kommer att fokusera den amerikanska […]

Sweden and the Blue Society: New Challenges for a Small Navy

Sweden and the Blue Society: New Challenges for a Small Navy

Europas framtid ligger fortfarande på havet

av Lars Wedin KKrVAHT no 2 2020, sid 94-104 Resumé The EU Blue Economy plays a very important role in European economy. In fact, Europe is a great maritime power. Its future, and the future of man more generally, lies at sea which is showed by the 70 -80 -90 – 99 rule: the sea […]

Fransmän om USA, Nato, EU och Ryssland

https://kkrva.se/fransman-om-usa-nato-eu-och-ryssland-nagra-intryck/

Apropå den strategiska uppslagsboken: From Sun Tzu to Hyperwar. A Strategic Encyclopaedia

https://kkrva.se/apropa-den-strategiska-uppslagsboken-from-sun-tzu-to-hyperwar-a-strategic-encyclopaedia/

Recension av From Sun Tzu to Hyperwar. A Strategic Encyclopaedia, av Martin Motte

 Allons bon ! Encore une encyclopédie militaire », soupireront les grincheux, blasés par la multiplication de ce genre d’ouvrages. L’auteur de ces lignes doit confesser que telle a été sa réaction lorsque le livre de Lars Wedin lui est parvenu. Quelques dizaines de minutes plus tard, son sentiment avait changé du tout au tout : décision était prise […]

L’île de Gotland. Clé de la mer Baltique

 Dans Stratégique 2019/1-2 (N° 121-122), pages 103 à 115 https://www.cairn.info/revue-strategique-2019-1-page-103.htm?contenu=resume L’île suédoise de Gotland occupe une place stratégique importante au milieu de la mer Baltique. Elle jouait un rôle très important pour le commerce de la région au début de notre ère. Son temps de grandeur se termine avec son annexion par les Danois en […]

Recension av From Sun Tzu to Hyperwar: A Strategic Encyclopaedia

Recension av Peter Hore i Tidskrift i Sjöväsendet nr 1 2020 From Sun Tzu to Hyperwar: A Strategic Encyclopaedia by Lars Wedin (Royal Swedish Academy of War Sciences, hardback, US$20/200SwKr) Here is an essential vade mecum for every student and scholar of strategy, the product of one man’s 50 years’ worth of study of strategy. […]

President Macrons tal 7 februari

https://frivarld.se/sakerhetsradet/sa-tanker-macron-om-europa-och-karnvapen/

Uppslagsbok för strategiskt tänkane

https://www.svd.se/uppslagsbok-for-nytt-strategiskt-tankande Ingress: Lars Wedin, om boken From Sun Tzu to Hyperwar. A Strategic Encyclopaedia Det finns många definitioner av begreppet strategi. Allmänt är strategi konsten att förverkliga ett politiskt projekt i konflikt med en motståndare (eller flera) som har ett motprojekt med tillhörande strategi. Här uppstår en dialektik mellan vårt projekt och den Andres. Vår […]