L’île de Gotland et la crise ukrainienne (T 1362)

 Je ne crois pas qu’il y ait une île plus importante ailleurs » (1) L’île de Gotland n’est pas directement menacée par la crise ukrainienne. Cependant, les tensions montent et une crise est, par définition, imprévisible. L’agression latente russe contre l’Ukraine – et le reste de l’Europe nordique ainsi que l’Europe de l’est et centrale – peut se transformer […]

Le général Poirier – ma source d’inspiration

Jeune capitaine de frégate dans la Marine suédoise, je fus stagiaire à l’École Supérieure de Guerre Navale (ESGN) en 1985 – 1986. C’était en étudiant la doctrine nucléaire française que j’ai découvert le nom de Lucien Poirier. Je me souviens d’avoir particulièrement bien apprécié son modèle des trois cercles : le cercle intérieur comprenant le territoire […]

Det säkerhetspolitiska läget har allvarligt försämrats – men ingen gör något

”Stärk Sveriges beredskap när Putin hotar Europa” – DN.SE

Strategisk autonomi för Europa – för att göra vad?

Strategisk autonomi för Europa – för att göra vad? Intervju genomförd av Lars Wedin Amiral (2.S) Bernard Rogel är ubåtsofficer och har varit fartygschef på tre atomubåtar: Casabianca, Saphir, Inflexible. Han var marinchef 2011 – 2016 och chef för presidentens personliga stab[1] 2016 – 2020. I den senare befattningen var han, tillsammans med en diplomat, […]

Perspektiv på ubåtars strategiska betydelse

Lars Wedin skriver i den här artikeln om ubåtars strategiska betydelse i den moderna operationsmiljön. Varför är ubåtar så viktiga? Det stora slagsmålet kring det australiska ubåtsprojektet demonstrerar vilken viktig strategisk roll som ubåtar har i dagens och morgondagens värld. Varför är det så? Till en början med är havet rent generellt allt viktigare ekonomiskt, […]

Obemannade system och Artificiell Intelligens – ett trumfkort för Marinen

Abstract. The Swedish Navy is much too small for its strategic environment. This is a consequence of years of political neglect and erroneous strategic calculations. The Navy has too few ships; worse the allowances for personnel are too restricted meaning that a real build-up cannot be done without the training of additional personnel. And that […]

Molnen hopar sig i öster

Lars Wedin: Pakten Aukus bör skynda på Sveriges upprustning | SvD AUKUS, den nya australisk-brittiska-amerikanska försvarspakten kastar om den säkerhetspolitiska spelplanen; också för Sverige. Pakten visar tydligt den amerikanska prioriteringen av utvecklingen i området kring den Sydkinesiska sjön. Den nye amerikanske marinministern, Carlos Del Toro, har sagt att han helt kommer att fokusera den amerikanska […]

Sweden and the Blue Society: New Challenges for a Small Navy

Sweden and the Blue Society: New Challenges for a Small Navy

Europas framtid ligger fortfarande på havet

av Lars Wedin KKrVAHT no 2 2020, sid 94-104 Resumé The EU Blue Economy plays a very important role in European economy. In fact, Europe is a great maritime power. Its future, and the future of man more generally, lies at sea which is showed by the 70 -80 -90 – 99 rule: the sea […]

Fransmän om USA, Nato, EU och Ryssland

https://kkrva.se/fransman-om-usa-nato-eu-och-ryssland-nagra-intryck/