Lars Wedin - Stratégiste
Lars Wedin - Stratégiste
Lars Wedin - Stratégiste
Lars Wedin - Stratégiste
Lars Wedin - Stratégiste
Lars Wedin - Stratégiste
Previous
Next

Capitaine de vaisseau, Lars Wedin de la Marine suédoise, né à Stockholm 1947, a été promu officier en 1969. Il est membre de l’Académie royale des sciences navales, l’Académie royale des sciences de la guerre et membre associé à titre d’étranger de l’Académie de marine

Kommendör Lars Wedin är medlem av Kungl. Örlogsmannasällskapet, Kungl. Krigsvetenskapsakademien och associerad medlem av Académie de marine

Captain Lars Wedin, R SwN (retd) is a fellow of the Royal society of naval sciences, the Royal académie of war sciences, and a associated member of Académie de Marine

Articles

2024 – farornas år

Inte på länge har vi vid nyåret stått inför så stora faror och osäkerheter. 2024 är det stora valåret. Någon har räknat att det rör sig om cirka 25. Antalet möjliga utfall är mycket stort och antalet kombinationer som grund

Lire plus »

Om avskräckning[1]

av Lars Wedin Raymond Aron om Kubakrisen och Kennedy och Chrusjtjov: ” båda var offer för detta underliga universum, som utvecklar vapen som inte har någon annan funktion än att hindra deras verkliga utnyttjande men som inte fyller sin funktion

Lire plus »

En introduktion till kärnvapenstrategin

Sammanfatttning: Denna promemoria ger en introduktion till kärnvapenstrategin och diskuterar aktuella kärnvapenstrategier och problem. Den skiljer mellan erkända innehavare av kärnvapen och andra, och utforskar begreppen avskräckning, tvång och trovärdighet. Den förklarar också termerna virtuell och reell användning av kärnvapen,

Lire plus »

Ouvrages

l'homme la politique et la guerre
marianne et athéna
ouvrage lars wedin