Lars Wedin - Stratégiste
Lars Wedin - Stratégiste
Lars Wedin - Stratégiste
Lars Wedin - Stratégiste
Lars Wedin - Stratégiste
Lars Wedin - Stratégiste
Previous
Next

Capitaine de vaisseau, Lars Wedin de la Marine suédoise, né à Stockholm 1947, a été promu officier en 1969. Il est membre de l’Académie royale des sciences navales, l’Académie royale des sciences de la guerre et membre associé à titre d’étranger de l’Académie de marine

Kommendör Lars Wedin är medlem av Kungl. Örlogsmannasällskapet, Kungl. Krigsvetenskapsakademien och associerad medlem av Académie de marine

Captain Lars Wedin, R SwN (retd) is a fellow of the Royal society of naval sciences, the Royal académie of war sciences, and a associated member of Académie de Marine

Articles

Tankar om det pågående kriget

Det har nu gått ett och ett halvt år sedan Ryssland invaderade Ukraina; det totala kriget kom tillbaka till Europa. Det som aldrig skulle ske skedde. Våra experter på Försvarshögskolan ger mycket intressanta kommentarer till det taktiska händelseförloppet. Jag ger

Lire plus »

La Suède – nouveau membre de l’OTAN

Lars Wedin est capitaine de vaisseau (er) de la marine suédoise, membre de l’Académie royale des sciences navales et de l’Académie royale des sciences de guerre. Il est aussi membre associé à titre d’étranger de l’Académie de marine française. ***

Lire plus »

Ouvrages

l'homme la politique et la guerre
marianne et athéna
ouvrage lars wedin