Om avskräckning[1]

av Lars Wedin Raymond Aron om Kubakrisen och Kennedy och Chrusjtjov: ” båda var offer för detta underliga universum, som utvecklar vapen som inte har någon annan funktion än att hindra deras verkliga utnyttjande men som inte fyller sin funktion med mindre än att det finns en möjlighet att de kommer att användas.” Résumé When […]

En introduktion till kärnvapenstrategin

Sammanfatttning: Denna promemoria ger en introduktion till kärnvapenstrategin och diskuterar aktuella kärnvapenstrategier och problem. Den skiljer mellan erkända innehavare av kärnvapen och andra, och utforskar begreppen avskräckning, tvång och trovärdighet. Den förklarar också termerna virtuell och reell användning av kärnvapen, och diskuterar förstaslags- och andraslagsförmåga. Promemorian avslutas med en diskussion om ABM-system samt olika nivåer […]

Sjöfartskrisen

Inledning Handelsleden Kina – Indien – Arabien/Persien har mångtusenåriga anor. Idag utgör Indiska oceanen det globala Medelhavet. Praktiskt taget all handel Europa – Asien går denna väg. Se karta nedan. (TEU = twenty-foot equivalent unit; standardcontainer. Ett modernt containerfartyg tar upp till 24 000 TEU.) På This is an incredible visualization of the world’s shipping routes […]