La mer Baltique n’est pas une mer de l’OTAN !

La mer Baltique revient sur le devant de la scène après la publication par le Moscow Times, le 21 mai, d’un décret indiquant que la Russie a l’intention d’étendre son territoire maritime dans le golfe de Finlande et au large de Kaliningrad aux dépens de la Finlande et de la Lituanie. En outre, les gardes-frontières […]

Östersjön är inte en Nato-sjö!

Detta är den svenska texten till en ”Tribune” beställd av franska Revue Défense Nationale.         Östersjön har åter kommit i fokus efter att Moscow Times den 21 maj publicerat ett dekret att Ryssland avsåg att utvidga sitt sjöterritorium i Finska viken och utanför Kaliningrad på Finlands respektive Litauens bekostnad. Härtill kommer att rysk gränsbevakning har […]

Om Militär Diplomati och Strategisk Signalering[1][2]

  Resumé The world moves between peace and war, in a state of varying degrees of tension. In this state, strategic signaling plays a major role. Very simply, strategic signaling aims to create or strengthen ties with friends and deter potential enemies and is thus an important instrument of military diplomacy. Strategic signaling is in […]