Det säkerhetspolitiska läget har allvarligt försämrats – men ingen gör något

”Stärk Sveriges beredskap när Putin hotar Europa” – DN.SE