Apropå den strategiska uppslagsboken: From Sun Tzu to Hyperwar. A Strategic Encyclopaedia

https://kkrva.se/apropa-den-strategiska-uppslagsboken-from-sun-tzu-to-hyperwar-a-strategic-encyclopaedia/