Värnplikt – en rekryteringsmetod för det 21. århundradet?

”En stat som inte vidtar alla möjliga åtgärder för att garantera och skydda sin suveränitet inför omgivningens hot utsätter sig ofrånkomligen för att förlora kontrollen över sin framtid och att behöva underkasta sig främmande – kanske våldsamma – krav.” General Pierre de Villiers[1] Denna artikel strider mot den rådande rasifieringsprincipen. Läsare varnas! Enligt denna princip […]