Les détroits de la mer Baltique

« Je ne crois pas qu’il y ait une île plus importante ailleurs [que l’île Gotland]. »[1] Pendant la Guerre Froide, la péninsule Nordique fut vu comme une grande obstacle pour le déploiement de la Flotte Rouge vers l’Atlantique. En cas de guerre, il aurait fallu soit contourner le cap Nord soit – ou plutôt aussi – […]

Luftförsvar och fartyg

I samband med övningen Aurora 2017 avslöjades att Sverige överväger att köpa långräckviddiga luftvärnsrobotar antingen av typen Patriot, från USA, eller SAMP/T från Frankrike. Detta skulle då bli en senkommen ersättare till det i förtid avvecklade Bloodhound-systemet. Vad som inte har avslöjats är vilka planer regeringen har för att förnya och förstärka vår förmåga till […]

Kärnvapen eller inte?

Den sjunde juli antog FN ett förbud mot kärnvapen som öppnades för ratificering den 20 september. ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) har som bekant tilldelats årets fredspris för sin roll i denna överenskommelse. De flesta europeiska staterna har inte skrivit på. De som har skrivit på är: Cypern, Irland, Lichtenstein, Malta, San Marino, […]

Nordområdet som ett maritimt framtidsområde

The Arctic Ocean is a place of both promise and peril, as well as mystery.[1] Havet[2] Norra ishavet är en del av Oceanen som, tillsammans med randhaven, täcker 71% av jordens yta. Innan vi börjar diskutera Norra ishavet specifikt finns det därför anledning att ge en allmän bild av Oceanen. 50% av det syre vi […]