Strategiskt självmål

(KKrVA blogg 1/9) Tyvärr saknas det inte ämnen att ta upp i denna blogg. Ett axplock på tänkbara ämnen följer nedan. Gällande försvarsbeslut har mål som är allt för lågt satta men det är ändå ofinansierat. När S + C + M kom överens härförleden så nöjde man sig som vanligt med att besluta om […]