The sea as a strategic domain

Résumé Det 21 århundradet är havets sekel. Världsekonomin är direkt beroende av sjötransporterna; 80-90 % av alla varor, beroende på hur man räknar, transporteras till sjöss. Från havet kommer en allt större del av de resurser som människor behöver: fisk, energi, viktiga metaller och andra råvaror. Havet spelar också en avgörande roll för klimatet. Konkurrensen […]