Le rôle de l’Armée de l’air dans la stratégie suédoise pendant la guerre froide.

Introduction L’Armée de l’air suédoise joua un rôle primordial dans la stratégie suédoise pendant la guerre froide. Bien evidemment, sa mission prioritaire était de participer dans la défense suédoise contre une invasion du pays. Cependant, plus pertinente que cette mission réelle était son rôle dans la défense virtuelle[1] : de dissuader une ennemie d’une tentative d’invasion. […]

En svensk väg in i Nato?

I försvarsskrisens spår har en verklig debatt om ett svenskt medlemskap i Nato kommit igång. Det var på tiden kan man säga. Men det finns många skäl att betvivla att ett medlemskap kommer till stånd. Det politiska motståndet har djupa rötter. Den svenska politiken bygger på en förhoppning om hjälp om Sverige utsätts för ett […]