Russie et Union européenne :

L’article « Russie et Union européenne : le chaînon manquant en matière de défense et sécurité » est un exemple fascinant de voeu pieux en matière de géopolitique. Tout le monde sera naturellement d’accord avec l’idée de départ selon laquelle la Russie et l’UE devraient avoir de bonnes relations. La question est simplement de savoir […]

Till minne av general Poirier – militärstrateg

(Detta är en draft; för den slutliga versionen se KKrVAHT nr 3, 2013) General Lucien Poirier avled den 13 januari 2013. Därmed försvann den siste av de stora franska strategiska tänkarna. Tillsammans med generalerna Ailleret, Beaufre och Gallois bildade han ”akopalypsens fyra generaler”; de som skapade den franska kärnvapenstrategin. Av dessa är endast Beaufre någorluna […]

Försvar med marin tyngdpunkt

(Detta är en draft; för den slutliga versionen se KKrVAHT nr 3, 2013) ”Tårarna har en salt smak för att påminna avsatta härskare om det hav de negligerat”.[1] Det kommande försvarsbeslutet bör prioritera de marina förmågorna. Det finns flera skäl till detta. I en alltid begränsad ekonomi måste prioritet ges åt förband och kapaciteter, som […]